מרכז פיקוד ובקרה נייד.

דרגון, מרכז פיקוד ובקרה מאפשר ביצוע משימות מורכבות עם מספר רב של כלי טיס בלתי מאוישים ומטיסים
לשהיה בלתי מוגבלת בשטח. לביצוע משימות הדורשות שהיה של שעות רבות ואף ימים רבים בשטח
ברכב הפיקוד, כל האמצעים הדרושים לקיים כל סוג של פעילות, ללא תלות בשום תשתיות חיצוניות

פריסה עם שחר

Visit us on Facebook

Visit us on Instagram

Related posts

Leave a Comment