רחפנים בשירות החקלאות

רחפנים עם חישנים מולטיספקטראלים מייצרים מיפוי מדוייק של שטחי חקלאות, בזמן קצר מאד ע”מ לאתר שטחים הסובלים ממצוקות שונות כגון מזיקים, יובש
או טפילים למיניהם.

מיפוי מולטספקטרלי באמצעות רחפן

מיפוי מולטיספקטראלי באמצעות רחפן, מאפשר לדייק את כמויות ההשקיה ולחסוך במים רבים ולצמצם את הריסוסים למינימום הדרוש
איתור מפגעים בשלבים מוקדמים מאפשר לצמצם נזקים ולמקסם יבולים חקלאים


Related posts

Leave a Comment