רחפנים בשירות החקלאות

רחפנים עם חישנים מולטיספקטראלים מייצרים מיפוי מדוייק של שטחי חקלאות, בזמן קצר מאד ע”מ לאתר שטחים הסובלים ממצוקות שונות כגון מזיקים, יובש או טפילים למיניהם. מיפוי מולטיספקטראלי באמצעות רחפן, מאפשר לדייק את כמויות ההשקיה ולחסוך במים רבים ולצמצם את הריסוסים למינימום הדרושאיתור מפגעים בשלבים מוקדמים מאפשר לצמצם נזקים ולמקסם יבולים חקלאים

Read More

ביקורת מתקנים ותשתיות באמצעות רחפן

ביקורת תשתיות באמצעות רחפנים מאפשרת ביקורת ויזואלית וטרמית (אינפרא אדום) מהירה , ללא צורך בהשבתה של המתקןציודים אופטים הנישאים על הרחפן, מאפשרים ביקורת מדוייקת ממרחק בטוחביקורות באמצעות רחפנים , מאפשרים לתכנן תחזוקה מונעת בצורה מבוקרת ויעילההפריסה והביקורת נעשים במהירות והתוצאות מגיעות עד באותו היוםאפשרות עיבוד הנתונים בשטח, בקרון הבקרה מבלי להוציא חומרים מסווגים מהשטח

Read More