About Us

דרגון רב להב קמה לתת מענה לשימושים מתקדמים של רחפנים.
ע”מ לענות לצרכים הללו, מסביב לכלי הטיס הקמנו מעטפת ייחודית וגמישה הכוללת חומרה, תוכנה ותורות הפעלה ייחודיים לדרגון רב-להב.
בין לקוחותנו נמנים גופים אדקמיים ומתחומי התעשיה אשר מדרבנים אותנו לפתח יכולות חדשות ע”מ לענות לצרכים המתעוררים בכל יום.
התפיסה שלנו אומרת כי ככל שהרחפן הוא כלי בעל יכולות, ללא המעטפת מסביב להפעלה של הכלים הללו, היכולות הן מוגבלות ודלות מאד ולכן אני משקיעים בפיתוח ועיבוי אותה מעטפת של יכולות וכלים ע”מ לתת את המענה המיטבי לצרכים של לקוחותנו.

הדמייה טרמית באמצעות רחפן