Our Services

מיפוי תשתיות ומפעלים באמצעות רחפנים לצרכי פיקוח ובקרה
איתור וזיהוי מפגעים בטיחותיים מהיר וללא הפרעה להמשך העבודה
צילומים באבחנה גבוהה ביותר כך שניתן להבחין בכל מפגע גם במקומות אשר אינם נגישים כגון גגות, מגדלים, ארובות וכו
ביקורת תהליכי בניה של תשתיות אשר תאפשר להפיק דו”חות התקדמות מפורטים ביותר

שידרוג וסיוע למערכי אבטחה
מבט ממעוף הציפור על שטחים מאובטחים, בקרה על נתיבי גישה ומילוט, איתור נקודות חולשה ע”מ לייעל את מערך האבטחה הקרקעי באמצעים פאסיבים ואקטיבים במהירות וביעילות. תעוד הביקורת עבור תכנון יעיל של מערכי אבטחה
סיוע אווירי באמצעות רחפנים לאירועי אבטחה ביום ובלילה
רחפנים בשירות אבטחה

רחפנים בשירות החקלאות
סקירה באמצעות חישנים מולטיספקטראלים של שטחים חקלאים לזיהוי מזיקים, מחלות ומצוקה של צמחיה וקרקע
מיפוי מולטיספקטראלי מאפשר יעול של משאבים כגון השקיה או ריסוס ליצירת חקלאות מדוייקת תוך מיקסום של משאבים
סקירה מולטיספקטראלית Dji Matrice 210

DJI Matrice 210

ביקורות רחפן באמצעות מצלמה טרמית לגגות, מתקני חשמל, מתקנים סולאריים