רחפנים בשירות החקלאות

רחפנים עם חישנים מולטיספקטראלים מייצרים מיפוי מדוייק של שטחי חקלאות, בזמן קצר מאד ע”מ לאתר שטחים הסובלים ממצוקות שונות כגון מזיקים, יובש או טפילים למיניהם. מיפוי מולטיספקטראלי באמצעות רחפן, מאפשר לדייק את כמויות ההשקיה ולחסוך במים רבים ולצמצם את הריסוסים למינימום הדרושאיתור מפגעים בשלבים מוקדמים מאפשר לצמצם נזקים ולמקסם יבולים חקלאים

Read More